copyright C.J. Jansen  
  Menu  
   

SamenBuiten
 

De praktijk leert dat veel buitenlanders (met of onder Nederlands paspoort) ondanks taallessen, ondanks integratiecursussen en ondanks een reeds langdurig verblijf in Nederland geen idee hebben waar ze nu eigenlijk wonen en vaak geen of nauwelijks Nederlandse kennissen of vrienden hebben. Het project beoogt minder geïntegreerde buitenlanders kennis te laten nemen van de natuur en cultuur van Nederland / Limburg buiten de muren van instellingen en instituten. SamenBuiten doet dit door interactieve bezoeken aan kerken, parken, privétuinen, muziekverenigingen en beeldende kunstevenementen onder deskundige leiding. Het bindend element is taal.


 

Programma:
 


Dinsdag 27 november

Jullie zijn van harte welkom voor een bezoek en rondleiding aan de Roermondse St. Christoffel Kathedraal die meer dan 600 jaar oud is en na de tweede Wereldoorlog weer is hersteld.

Start: 10:45 uur (verzamelen bij de ingang van de Kathedraal)
Rondleiding: 11:00 uur tot 12:30 uur
Koffie/thee: 12:30 uur tot 13:00 uur


Deelname is GRATIS, het gaat zeker door en iedereen is welkom

Heel bijzonder is dat op zaterdag 8 december Mgr. Harrie Smeets tot bisschop van Roermond wordt gewijd. Zaterdag 8 december is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de patrones van het bisdom Roermond.

Volgende activiteit: dinsdag 18 december
Afsluiting van het jaar met uitgebreide koffie.

kathedraal


   
    (C) Stichting Service Gilde Roermond | Webbeheerder