Menu  
   

 

Stadswandelingen

 

Donderdag 3 oktober: Wandeling langs gatsen-, gangen, ziepen- en doorkijkjes

SjietbergskeStart 3 oktober om 13.30 uur bij 't Paradies.

Het huidige stratenplan van de binnen- stad is nog steeds goed herkenbaar in de plattegrond die Jacob van Deventer maakte vóór de stadsbrand van 1554. De regelmatige loop van de straten is kenmerkend. Zowat elke straat heeft een of meer flauwe bochten. Men kijkt nooit een straat helemaal uit tot het einde, want steeds komen nieuwe gevels in het blikveld, en geeft een kromming te raden hoe het verdere verloop van de straat zal zijn. De smalle wegen die vroeger naar de wallen liepen en de straten die op de poorten uitliepen hebben een voortzetting in de binnenstad. Er waren kleinere straatjes, stegen, in Roermond gatsen genoemd, doorkijkjes bij poorten; een winde was een smalle doorgang tussen twee huizen, alleen te gebruiken door de bewoners aan weerskanten. Het woord ‘winde’ komt onder die betekenis in geen enkel oud (Middel- Nederlands) woordenboek voor, exclusief Roermonds gebruik waarschijnlijk. Daarnaast werd ook het woord gang gebezigd, wanneer de winde overdekt was.
Bij een eventuele uitbouw in de verdieping, werd meestal bedongen, dat een kooldrager met zijn mand op de schouder er nog ongehinderd door moest kunnen. (...dat een kaeldrager met een ganck groot en off starck koelen gelaeden, sonder die hooghte te geraecken, daer door sal moghen gaen... )
Met een ziep tenslotte werd de functie van (regen-) waterafvoer bedoeld, soms ook afvalwaterafvoer.. De bestrating was aan de zijkanten wat hoger, in het midden wat lager en vaak afwijkend bestraat.
Na de stadsbranden, en met name na die van 1665, kwamen er richtlijnen van de magistraat. De gatsen zouden altijd moeten kunnen fungeren als brandgang en als achterom: dan zouden de achterkanten van de panden en de watertonnen aldaar makkelijker bereikt worden voor de brandbestrijding. Helaas zijn er nogal wat gatsen in later tijden in de gevels opgenomen en in de woningen, door ze te overdekken- net als met de paden om achterom te komen- en zo gewonnen ruimte te incorporeren, of bij vernieuwbouw, verbreden van een straat, gewoon dichtgemaakt of verdwenen.
Toch is er nog wat van te zien, in Roermo
nd!


   
         
   

Gilde Rondje Roermond bestaat uit een tiental gecertificeerde en zeer enthousiaste stadsgidsen. Zij organiseren aansprekende wandelingen. De wandelingen zijn altijd 'op maat', of rond een speciaal thema, want Roermond heeft veel te bieden. De Kathedraal, de Munsterkerk, maar ook de zeer bijzondere gebedshuizen van andere religies. Of het oude centrum met zijn monumentale gebouwen, openbare ruimtes met prachtige beelden en het fraaie groen. 'Mooder Maas' en het waterrijk rond Roermond of het sinds de de 14e eeuw bestaande Voorstad St Jacob, eeuwenlang de belangrijkste verbinding voor de stad naar het zuiden. Er is in Roermond dus genoeg te wandelen, te bewonderen en te beleven!

Klik HIER voor de digitale 3-luik folder!

 

Een eigen wandeling?

Op een andere dag of tijdstip?

Op maat of rond een thema?

Of wilt u meteen boeken?

Neem dan contact op met onze coördinator via dit speciale nummer:

06 34 17 29 70

   
         
   
   
    (C) Stichting Service Gilde Roermond | Webbeheerder