Service Gilde Roermond  
  Menu  
   

 

 Coach4you


Coach en leerling
Bij de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zijn er leerlingen die risico lopen op vroegtijdige schooluitval of die onder het niveau presteren.
Om die uitval te voorkomen kan de leerkracht van groep 8 deze leerling en de ouders aanmelden om deel te nemen aan het project Coach4You. Een leerling wordt gekoppeld aan een coach die hem/haar begeleidt bij de overstap naar het voorgezet onderwijs. De coach is een goed opgeleide vrijwilliger die affiniteit heeft met deze doelgroep. De coach helpt de leerling bij het aanbrengen van structuur en helpt de leerling bij het vinden van een goede leermethode.
Naast de aandacht voor de leerling besteedt Coach4You aandacht aan de ouders, want de schoolcarriëre van hun kind is ook mede hun verantwoordelijkheid. Ook zal de coach allerlei zaken die op school spelen, bespreken met de leerling en de ouders, en hen begeleiden naar ouderavonden, zodat ook de ouders vertrouwd raken met de school. De coach zal in overleg met ouders en leerling een voor de leerling passende vrijetijdsbesteding zoeken. Tevens besteedt de coach aandacht aan het creëren van een goede plek waar de leerling rustig zijn huiswerk kan maken.


De ouders en de leerling moeten gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het project. De samenwerking tussen coach, leerling en ouders wordt vastgelegd in een contract. Zowel de ouders als leerling worden dan gedurende de laatste periode van groep 8 tot de kerstvakantie van het tweede jaar van het voorgezet onderwijs begeleid.

 

Klik HIER voor de digitale 3-luik folder.

Wij altijd op zoek naar mensen die bereid zijn circa twee uur per week beschikbaar willen stellen om coach te zijn. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van Coach4you:

 

Mevrouw Irene Snoeijs

Groenstraat 39a
6074 EJ  MELICK
T: 0475 319915

 M: 06 55872396


   
    (C) Stichting Service Gilde Roermond | Webbeheerder